روایت یک مهاجر افغانستانی از روزهای رحلت امام :

مگر می‌شود آقاخمینی دیگر نباشد

خمینی همه مستضغفین عالم، سالها پیش در چنین روزی آرام گرفت. این روایتی یکی از مهاجرین افغانستانی ساکن ایران از آن روزها ست.

آخرین اخبار