رئیس سازمان سینمایی در مراسم جشن اکران‌های نوروزی سینما:

سال ۹۴ سال گفت‌وگوی اهالی سینما است

در سال۹۴بایدبا هم گفت‌وگو کنیم. اهالی سینما باید به آنان که سینما را دوست ندارند و از آن ناراحت هستند گفت‌وگو کنند. همه ما باید از ارزش‌های سینما دفاع کنیم.

آخرین اخبار