نیویورک تایمز:

توافق نشانگر واقعیت تلخ اشراف ایران بر چرخه سوخت هسته‌ای است

توافق هسته‌ای با ایران در صورتی که نهایی شود مهمترین دستاورد دیپلماتیک آمریکا طی ۲۰ سال اخیر و پس از توافق صلح بوسنی و هرزگوین است.

آخرین اخبار