کری و ظریف پنجشنبه در لوزان سوئیس دیدار می‌کنند

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفتگو می‌کند.

آخرین اخبار