روزنامه مک کلاچی واشنگتن خبر داد:

در بودجه پاکستان هیچ پولی برای خط لوله گاز ایران در نظر گرفته نشد/ فرار پاکستان از خط لوله صلح به خاطر ترس از آمریکا/ معامله پشت پرده چین و عربستان با پاکستان برای دور زدن ایران

روزنامه مک کلاچی واشنگتن به قلم تام حسین در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳ از پاکستان خبر داد، دولت تازه انتخاب شدۀ پاکستان روز چهارشنبه از اولین بودجۀ خود ، که خرید دو نیروگاه جدید برق هسته ای از چین را امکانپذیر می ساخت، رونمائی کرد، اما هیچ ردیفی برای تاسیس خط لولۀ گاز طبیعی ایران که […]

آخرین اخبار