نماد فقر باید همیشه نماد فقر باقی بماند

«آب هست ولی کم است»، این گزاره دقیق نیست. دقیق‌تر، آن است که «آب هست ولی خیلی کم است» و برای جایی مثل «بشاگرد»، باید نوشت «آب نیست».

آخرین اخبار