کنگره در ۲۴ مارس برای نظارت بر توافق با ایران وارد عمل می‌شود

سناتورهای آمریکایی در نظر دارند در ۲۴ مارس قانونی را درباره لزوم نظارت کنگره به توافق هسته‌ای به تصویب برسانند.

آخرین اخبار