دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران از ۲۴ تا ۲۹ اسفند

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از ۲۴ تا ۲۹ اسفند، احتمالا در ژنو، برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار