میشل عون:

نگرانی حزب الله نگرانی من است

رئیس جریان آزاد ملی لبنان با تایید بر اولویت‌های حزب الله در مبارزه با تروریسم گفت که نگرانی‌های این حزب، نگرانی‌های وی است.

آخرین اخبار