جمال شورجه:

من به عشق انقلاب فیلمساز شدم/ خانه‌نشینم کرده‌اند

جمال شورجه معتقد است تغییر دولت و سیاست‌های فیلمسازی وزارت ارشاد و تخصیص بودجه‌ها باعث خانه‌نشینی او شده است.

آخرین اخبار