توسط اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرضا؛

برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک انسان و دام ویژه عشایر در شهرضا

به گزارش نسل بیدار در شهرضا، آرزو سامی رییس اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا اظهار کرد: در سال جاری یک دوره آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک انسان و دام برای عشایر منطقه آیین قریت، در جنوبی ترین نقطه شهرستان شهرضا برگزار شد. وی گفت: این دوره یک روزه برای ۵۰ نفر […]

آخرین اخبار