لاریجانی خطاب به سعودی‌ها:

شما یک قدم بردارید، ما ۱۰ قدم به سمت شما نزدیک می‌شویم

ئیس نهاد قانونگذاری کشورمان گفت: کرامت مسلمانان در همگرایی آنان محقق می‌شود و احترام مسلمانان به یکدیگر در ادبیات اسلامی ما مورد تاکید قرار گرفته است.

آخرین اخبار