شاه‌کلید مفاسد نفتی ایران در ۸ قرارداد بزرگ دوران زنگه کیست؟

عباس یزدان پناه (یزدی)مخزن الاسرار فسادهای نفتی ایران است که می توان رد پای وی را در اکثر قراردادهای نفتی که در وزارت نفت زنگنه منعقد شده است دید و با تعیین سرنوشت وی می توان اطلاعات خوبی در زمینه فسادهای نفتی کسب کرد.

آخرین اخبار