مصر وارد دوره سکوت تبلیغات انتخاباتی شد

تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر از ساعت ۱۲ شب گذشته ممنوع شد تا این کشور وارد دوره «سکوت انتخاباتی» به عنوان مقدمه ای برای برگزاری انتخابات از روز دوشنبه شود.

آخرین اخبار