کفاشیان: پولی در فدراسیون نیست که ابهامات مالی وجود داشته باشد

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هیچ ابهام مالی از اول در فدراسیون نبوده چرا که پولی در فدراسیون وجود ندارد که بخواهد ابهامات مالی وجود داشته باشد.

آخرین اخبار