برای حضور در مسابقات آسیایی

۱۸ دو میدانی کار نوجوان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش نسل بیدار و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، ابراهیم احمدزاده (۱۰۰ و ۲۰۰ متر)، سجاد حسن بیگی (۱۱۰ مانع)، فرید پیرزاد (۱۱۰ مانع)، محمد رضا رحمانی و جواد شوریابی (۴۰۰ مانع)، سید اسماعیل موسوی (۸۰۰ متر)، محمد باقر میرزایی (۲۰۰۰ مانع)، عطا اسدی (۱۵۰۰ متر)، میثم عبداله پور (پرش طول)، فاروق قوجقی […]

آخرین اخبار