تصاویر| کارگاه آموزشی توانمندسازی روحانیون مستقر

کارگاه آموزشی یک روزه با هدف توانمندسازی روحانیون مستقر شهرستان های شهرضا، دهاقان، مبارکه، سمیرم و جرقویه در سالن شهید باهنر فرمانداری شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار