مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

عشایر وارد منطقه ییلاقی شهرستان شهرضا شدند

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با حضور با حضور مدیرکل منابع طبیعی و مسئولان مدیریت امور عشایر اصفهان، عشایر به مراتع ییلاقی آزاد ورود پیدا کردند و با اسکان به تعلیف دام خود پرداختند.

آخرین اخبار