بازدید سردار نقدی از پشت صحنه سریال کیمیا

رئیس بسیج مستضعفین کشور با حضور در پشت صحنه سریال کیمیا از روند ساخت این مجموعه ۱۰۰ قسمتی بازدید کرد.

آخرین اخبار