روایت حیاتی از ۳۴ سال اجرا در تلویزیون:

تهدید شدم؛ شانه خالی نکردم

مجری مشهور اخبار تلویزیون از دیروز دیگر کارمند رسمی سازمان صدا و سیما نیست. با او درباره دوران پردامنه گویندگی‌اش صحبت کردیم.

آخرین اخبار