مرحله دوم انتخاب نامزدهای سفر به مریخ کلید خورد

نوربرت کرافت، رئیس بخش پزشکی شرکت مارس‌وان در مقاله‌ای با عنوان «غربالگری از ۱۰۰ به ۲۴» به توضیح دورهای سوم و چهارم برای انتخاب کاندید پرداخته است.

آخرین اخبار