ماشین پلیس‌های دوربین‌دار در تهران چه می‌کنند

اخیرا شهروندان تهرانی شاهد حضور خودروهایی هستند که یک دوربین بر روی آن نصب شده و این خودروها در حال گشت زنی در سطح شهر هستند.

آخرین اخبار