تیپ نامتعارف مهمان زن، روی فرش قرمز کتاب تهران +تصاویر

روز گذشته ، تیپ نامتعارف یک زن که هیئت فرهنگی کشور عمان را روی فرش قرمز نمایشگاه همراهی می کرد دوربین ها را متوجه خود کرد.

آخرین اخبار