دلیل تاخیر افتتاح آزادراه حرم‌تاحرم چیست

درحالی قرار بود فاز یک آزادراه حرم‌تاحرم تابستان امسال به‌بهره‌برداری برسد که وزیر راه افتتاح این پروژه را به دلایل ایمنی به پایان امسال‌ موکول کرده است.

آخرین اخبار