معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شهرستان شهرضا ظرفیت ایجاد دانشکده در حوزه سلامت را دارا است

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شهرضا این ظرفیت را دارد که دو دانشکده در حوزه سلامت در آن دایر شود و بخشی از آموزش‌های علوم پزشکی در آن دایر شود.

آخرین اخبار