تصویر دیده نشده از سردار شهید همت

این تصویر مربوط به دوران نوجوانی سردار شهید حاج‌محمدابراهیم همت است.

آخرین اخبار