رکورددار شنای یکدست باستانی و میل:

دوست دارم هرچه زودتر نام یک ایرانی در کتاب گینس ثبت شود/ با یک دست ۱۱۵ بار شنا می روم

رکورددار شنای یکدست باستانی و میل گفت: دلم می خواهد این رکوردهایی که زده شده و زحمت ۳۰ ساله من بوده هر چه سریعتر ثبت جهانی شود.

آخرین اخبار