در پی سفر فابیوس، عامل ایدز در ایران؛

ورود مجلس به پرونده غرامت فرآورده‌های خونی آلوده فرانسه

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی پرونده غرامت فرآورده‌های خونی آلوده از فرانسه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد.

آخرین اخبار