سردار سلامی:

ادبیات تهدید در برابر ایران برای همیشه بی خاصیت شده است/ باید محترمانه با ملت ایران سخن گفت

جانشین فرمانده سپاه گفت: دوران قلدری و زورگویی در برابر ملت ایران تمام شده است و باید فقط با ادبیات توأم با احترام با ملت ایران سخن گفت.

آخرین اخبار