بلاتکلیف کردن دانشگاه‌ها از سوی وزیر علوم نقض مبرهن قوانین است

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعلام کردانتصاب چندین باره چندسرپرست برای یک دانشگاه، مواردی است که حکایت از نقض مبرهن قوانین دارد.

آخرین اخبار