به بهانه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 2015

دولت موظف به تامین تسهیلات لازم برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر است

شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال ۹۴ (۲۰۱۵)، حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک است.

آخرین اخبار