ستاره سینمای مصر حجاب را برگزید

حنان ترک بازیگر محجبه سینمای مصر که پوشش اسلامی اختیار کرده، گفت: مدتی ستاره زمین بودم و از خدا می‌خواهم تا مرا به ستاره آسمان‌ها تبدیل کند.‌

آخرین اخبار