سخنگوی وزارت‌خارجه:

فکت‌شیت آمریکا مورد پذیرش ایران نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت : فکت‌شیت آمریکا یک روایت آمریکایی است که مورد پذیرش ایران نیست.

آخرین اخبار