باربری زنان فقیر مسلمان در اسپانیا +تصاویر

زنان مراکشی به دلیل فقر مجبورند با انجام کار سنگین کالاهای وارداتی از دو شهر ملیله و سبته اسپانیا را در ازای دریافت حقوقی ناچیز به بازارهای کشورشان برسانند.

آخرین اخبار