مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرضا خبر داد

برگزاری دومین جشنواره استانی شعر بسیج در شهرضا

مسئول کانون مقاومت بسیج هنرمندان شهرضا گفت: جشنواره استانی شعر بسیج برای دومین در شهرضا اجرا می شود.

آخرین اخبار