خودکشی زن پرتغالی پس از جدایی از همسرش

زن پرتغالی مقیم در شیخ نشین دوبی پس از جدایی از همسرش خودکشی کرد.

آخرین اخبار