تجارت خارجی ایران ۱۰۲ میلیارد دلار شد

حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به ۱۰۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار رسید.

آخرین اخبار