مشعل فروزنده انقلاب؛

عید ۱۲ فروردین را زنده نگه دارید

حضرت امام خمینی(ره) از دوازدهم فروردین به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی یاد کرده و از ملت ایران خواستند تا این روز را زنده نگه دارند.

آخرین اخبار