غواصان با اشک پیکرها را از آب بیرون می کشیدند

اسماعیلی تاکید کرد: رسانه ها به خیلی از مسائل و صحنه های دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری ایران نپرداختند.

آخرین اخبار