جزئیات ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال ۹۴

شورای نگهبان نظرش را در مورد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مصوب مجلس اعلام کرد.

آخرین اخبار