بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران همایش سوختگان وصل:

رشد در فضای ادبیات و هنر و شعر انقلاب محسوس است

رهبر انقلاب فرمودند: جوان‌هایی که یک روز جایزه‌بگیر بودند، امروز خودشان جایزه‌بده‌اند؛ یک روز مستمع بودند، امروز مستمعین زیادی دارند؛ این خودش حرکتی است.

آخرین اخبار