رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد:

مزایده فردای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس لغو شد

مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که قرار بود فردا انجام شود لغو شد.

آخرین اخبار