چرا آل‌سعود اسناد ویکیلیکس را تکذیب نکرد؟

احتمال سندسازی و جعل اسناد در یک یا دو یا ده و حتی صد سند ممکن است، اما در مورد نیم میلیون سند، عاقلانه به نظر نمی‌رسد.

آخرین اخبار