دهیاران جدید ۵ روستای شهرستان شهرضا معرفی شدند

دهیاران جدید روستاهای اسفرجان، هونجان، زیارتگاه، مسینه و ولندان شهرستان شهرضا معرفی شدند.

آخرین اخبار