دهدار دهستان اسفرجان خبرداد

روستای اسفرجان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

دهدار دهستان اسفرجان گفت: روستای اسفرجان با آثار تاریخی و چشمه‌سارها و تفرجگاه‌های پیرامونی آن آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

آخرین اخبار