اشتغال ، مشکل بزرگی که حل نشد:

دهه ۷۰ ای ها در مسیر بیکاری!

رئیس کل مرکز آمار ایران اعلام کرد: اگر نرخ بیکاری جوانان که ۲۶ درصد است، ۲ برابر نرخ بیکاری کل (۱۲٫۲ درصد) باشد، از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.

آخرین اخبار