فریدون عباسی در دانشگاه شاهد:

اجازه ندهیم به بهانه بمب هسته‌ای ما را از ۲۵۰۰ سال انرژی حاصل از پلوتونیوم محروم کنند

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: نباید اجازه دهیم به بهانه بمب هسته‌ای ما را از نزدیک ۲۵۰۰ سال انرژی حاصل از پلوتونیوم محروم کنند.

آخرین اخبار