دبیر ستاد غدیر شهرستان شهرضا:

در دهه ولایت بیش از ۱۴۰ عنوان برنامه در شهرضا اجرا می شود

دبیر ستاد غدیر شهرستان شهرضا گفت: بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه به دبیرخانه ستاد غدیر استان ارسال و بر اساس تصمیم گیری دبیرخانه ۱۴۱ عنوان برنامه شاخص در شهرضا برگزار می شود.

آخرین اخبار