فلسطین با گرافیک از مرزها عبور می‌کند

مقاومت فلسطینی در دهه شصت میلادی از مرزهای سرزمین اشغالی عبور کرده و هنرمندان آگاه اقصی نقاط جهان، از فلسطین، در اثر هنری خود بهره برده‌اند.

آخرین اخبار