به مناسبت دهه ی ایمنی راه ها

مانور لحظه ی صفر در شهرضا برگزار شد+ تصاویر

به مناسبت دهه ی ایمنی راه ها مانور منطقه ای لحظه ی صفر در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار